Open de France

Open de France 2016 individuels féminines Nagano Kayoko(Anency)- Kurishita Ierin(Budo XI)